Muzyka

CD „Narodzony Jezusek – Pastorałki rodzinne”

CD „Narodzony Jezusek – Pastorałki rodzinne”

  Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazał się album CD „Narodzony Jezusek – Pastorałki rodzinne”. Płytę nagrała grupa rodzinna Wrzeszczów z Juszczyny. Grupę tą tworzy czwórka rodzeństwa: Ania, Brygida, Wojtek i Rafał oraz ich dzieci a także dzieci ich rodzeństwa. Na płytę składa się 13 utworów stanowiących ich autorską twórczość tak w tekstach jak i muzyce. Ta rodzinna grupa przez lata grała i tańczyła (większość do dziś) w Zespole Regionalnym „Grojcowianie” z Wieprza. Kolejnym pomysłem było nagranie klipu promującego płytę który nagrany został przez Pryzmat Studio w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu. W nagraniu udział wzięli: Julia Wrzeszcz, Filip Wrzeszcz, Kacper Murański, Maciej Murański, Mikołaj Dudys, Amelia Dudys, Milena Dudys, Brygida Murańska, Wojciech Wrzeszcz, Anna Legierska i Jasiu Legierski.  

"PIOSENKARNIA" - II miejsce dla Kapeli z Przytupem

  „Kapela z Przytupem” wzięła udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TWÓRCÓW i WYKONAWCÓW „PIOSENKARNIA” - 12 - 13 listopada 2016 r w Krakowie i Warszawie. Festiwal ma na celu prezentację i popularyzację dorobku artystycznego wybitnych polskich twórców, w szczególności pieśniarzy, kompozytorów, poetów, autorów tekstów oraz aktywizację i promocję młodzieży pasjonującej się muzyką i poezją. 16 zespołów i solistów zakwalifikowało się w tym roku do finału i walczyło o występ w radiowej "Trójce", cenne nagrody finansowe oraz profesjonalną sesję nagraniową. Miło nam donieść że „Kapela z Przytupem” w tej prestiżowej stawce uplasowało się na II MIEJSCU a co za tym idzie wystąpiła w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w koncercie transmitowanym na antenie "Trójki".  

„Ocalone gęśle” - odtworzenie skrzypiec żłobionych występujących na terenie Beskidu Żywieckiego

„Ocalone gęśle” - odtworzenie skrzypiec żłobionych występujących na terenie Beskidu Żywieckiego

„Ocalone gęśle” - odtworzenie skrzypiec żłobionych występujących na terenie Beskidu Żywieckiego, w oparciu o model ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu Celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest wsparcie procesu nauki i przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Program wspiera kontynuację lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogaconą o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem. http://imit.org.pl/  

Ze skarbów Żywiecczyzny. Muzyka Byrtków

Ze skarbów Żywiecczyzny. Muzyka Byrtków

  Duet skrzypka i dudziarza na Żywiecczyźnie należy do najświetniejszych przykładów tradycyjnych kapel w Polsce. Żywiecka muzyka (gwarowa nazwa kapeli), podobnie jak podhalańska, wielkopolska, mazowiecka płynnie przechodzi w swych realizacjach od śpiewu tancerza/tancerki poprzez grę kapeli do tańca. Wszystko jednak skupia się na osobach i umiejętnościach instrumentalistów, którzy zaraz po wystąpieniu solistów zamawiających śpiewem melodię organizują przebieg tańca. Na Żywiecczyźnie będziemy słyszeć nieco inny cykl, ale o wspólnych składowych: od śpiewu do tańca. Część śpiewana jest na płycie swoiście karpacka, usłyszymy rozśpiewane nuty (czyli melodie) różnie nazywane: holne/holskie, owczarskie/o uowieckach, wałaskie, polne. Ich istotą jest plenerowość, melodia przeciągła i dawne właściwości tonalne wyrosłe zwłaszcza ze skal dętych instrumentów pasterskich (skala lidyjska). Śpiewaczki/śpiewacy dają pełny, nawet forsowany nieco głos w wysokim rejestrze, aby, w pierwotnych intencjach, jak najdalej był „niesiony po groniach” lub też aby, jak mawiała jedna ze śpiewaczek, „zwoływać miłość”. Zwłaszcza pierwszy blok nagrań, pochodzący ze zbiorów Polskiego Radia w Krakowie, zawiera najlepsze popisy śpiewaków, którzy tym razem nie w plenerze, ale przed muzyką, jak dawniej bywało na weselach i zabawach, potwierdzają, że umieją śpiewać po swojemu. Najważniejszymi postaciami tej pamiątkowo-archiwalnej płyty są jednak skrzypek i dudziarz. Tylko na Żywiecczyźnie spoglądają na siebie, niekiedy obróceni lekko ku sobie. Obaj instrumentaliści dają z siebie wszystko i wszystko co możliwe wydobywają ze swych instrumentów. Dlatego też na Żywiecczyźnie spotykamy niezwykłe bogactwo zdobień melodii, rozmaitość wariantów, które charakteryzują się tym, że ich zakres wzrasta wraz z przebiegiem gry. Jedynie na Żywiecczyźnie dudziarz umie grać „do skoku”, jak mawiał Władysław Pluta, czyli naciskać sprężyście worek napełniony powietrzem tak, by rytmicznie dzielić rozbrzmiewanie tonu niskiego zwanego hukiem, który stale towarzyszy melodii wykonywanej na gajdzicy. Zwłaszcza Władysław Pluta, skoligacony z Byrtkami, celował w rytmizowaniu huku. Na Żywiecczyźnie dudziarz (np. Edward Byrtek) przejmuje gesty tancerzy, czy to lekko obracając się w miejscu, czy odpowiednio przytupując. Stąd słyszymy w rejestracji mikrofonowej niekiedy lekką zmianę głośności huku [nr 20].

Nowa płyta CD Kapeli Byrtków

Nowa płyta CD Kapeli Byrtków

  Regionalny Ośrodek kultury w Bielsku-Białej zaprosił w piątek 24 października 2014 r na koncert promujący płytę Kapeli Byrtków z Pewli Wielkiej. Kapela wystąpiła w składzie: Józef Byrtek – skrzypce, Władysaław Byrtek – skrzypce oraz Edward Byrtek - dudy żywieckie. Muzycy zagrali tradycyjne melodie Beskidu Żywieckiego. Koncertowi towarzyszyła muzyka i słowo na temat muzyki Beskidu Żywieckiego Przemysława Ficka. Wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej album "Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej" zawiera niepublikowane dotąd, archiwalne i współczesne nagrania tradycyjnej muzyki wiejskiej, najstarszych form i stylów wykonawczych, jakie do dziś zachowały się na obszarze Beskidu Żywieckiego. Na płycie usłyszeć można nieżyjących już założycieli zespołu: skrzypka - Karola Byrtka i dudziarza - Władysława Plutę w towarzystwie śpiewaczek i śpiewaków z Pewli Wielkiej. A także braci Byrtków: skrzypków - Józefa i Władysława oraz grającego na dudach żywieckich - Edwarda, którzy kontynuują rodzinną tradycję muzykowania. Wydawnictwo zostało wzbogacone o biogramy oraz archiwalne i współczesne fotografie muzyków.Płytę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Posłuchajcie bo warto !!!