Muzyka

Żywiecka Muzyka Ludowa

Żywiecka Muzyka Ludowa

LUDOWA MUZYKA Żywiecczyzny należy do oryginalnych przejawów folklorystycznej twórczości artystycznej. Składa się na nią przede wszystkim pieśń ludowa ściśle zespolona z instrumentarium muzycznym i tańcem. O pieśniach ludowych tego regionu możemy mówić w oparciu o gromadzony w ciągu blisko 150 lat zbiór żywieckich pieśni z których opublikowano około 3 tysiące, w tym prawie 1900 z melodiami a 2 tysiące pieśni pozostaje nadal w rękopisach, bądź w postaci nagrań.  Edward Byrtek gra na dudach