Stowarzyszenie

Wsparcie dla naszej OFERTY

Wsparcie dla naszej OFERTY

Dobra informacja dla naszego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Grojcowianie” w Wieprzu. Nasza OFERTA na realizację zadania publicznego p.t. „Wypoczynek wakacyjny ZR „Grojcowianie” połączony z warsztatami tanecznymi – Kołobrzeg 2023 r” otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.000, - złotych Oferta dotyczyła realizacji ZADANIA PUBLICZNEGO I: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Nowe stroje dla

Nowe stroje dla "GROJCOWIAN"

EtnoPolska 2023 dla "GROJCOWIAN" - Do ponad 300 beneficjentów z całej Polski trafi 12 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych. To niesamowite! Nasz wniosek do programu EtnoPolska 2023 pod nazwą "Zakup elementów stroju Górali Żywieckich dla Zespołów Regionalnych „Mali Grojcowianie” i „Grojcowianie" został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowany kwotą 30 000 złotych. W swoich działaniach staramy się przekazywać młodemu pokoleniu szacunek i dbałość o ubiór regionalny, edukujemy na temat tego w jaki sposób powinien on wyglądać w swoich tradycyjnych formach. Stroje, które prezentuje nasza grupa zostały wykonane w oparciu o wzory ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, staramy się o zachowanie ubioru regionalnego w możliwie jak najbardziej niezmienionej formie. Stroje posłużą w naszej wielopokoleniowej grupie podczas prezentacji scenicznych na festiwalach folkloru, lokalnych wydarzeniach związanych z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami, koncertów, przeglądów i konkursów. Ubiory regionalne są ważnym elementem stanowiącym o tożsamości kulturowej dla dzieci i młodzieży, jest to pierwsza rzecz jaką kojarzą z folklorem, dlatego to tak istotne by mogli je nosić będąc członkami zespołu.    

EtnoPolska również dla

EtnoPolska również dla "GROJCOWIAN"

Do ponad 300 beneficjentów z całej Polski trafi 12 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023. To niesamowite! Nasz wniosek do programu EtnoPolska 2023 pod nazwą "Zakup i renowacja elementów stroju Górali Żywieckich dla Zespołów Regionalnych „Mali Grojcowianie” i „Grojcowianie" został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowany kwotą 30 000 złotych z całego serca dziękujemy Narodowe Centrum Kultury.    

"Lekcje Kultury Wołoskiej"

Dobre wieści Z radością informujemy, że projekt "Lekcje Kultury Wołoskiej" grupy nieformalnej "Bioło Izba" pod patronatem naszgo stowarzyszenia otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych w ramach konkursu granatowego Karpackie inicjatywy lokalne W ostatnich latach naszej działalności obserwujemy rosnącą potrzebę edukacji regionalnej dzieci i młodzieży w zakresie tradycji regionalnych, zwyczajów i obrzędów oraz gwary naszych przodków, które niestety stają się coraz bardziej odległe dla młodego pokolenia W naszym projekcie będziemy wspólnie uczyć się o tym kim byli Wołosi, czym jest pasterstwo wołoskie oraz na czym polega praca na hali, powstanie seria góralskich słuchowisk edukacyjnych dla najmłodszych odbiorców planujemy także warsztaty gry na rogach i instrumentach pasterskich a nawet konkurs plastyczny.  

"Pod Powałom Biołej Izby"

Bardzo miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu "Pod Powałom Biołej Izby - regionalne zajęcia artystyczne w Gminie Radziechowy Wieprz". Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego Żywiecczyzny wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Grojcowianie" oraz Zespołu Regionalnego "Grojcowianie" i "Mali Grojcowianie" poprzez: realizację lekcji tożsamości regionalnej, zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności gry na unikatowych instrumentach ludowych, doskonalenie umiejętności wokalnych charakterystycznego dla regionu - śpiewu białego na warsztatach. Planujemy doposażenie Stowarzyszenia w zestaw instrumentów ludowych, które posłużą do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatów z gry na nich. Mamy nadzieję, że efektem naszych działań będzie zachowanie regionalnego dziedzictwa, wyższa świadomość osób biorących udział w zajęciach regionalnych na temat rodzimej kultury. Na pewno na bieżąco będziemy Was informować o naszych postępach w realizacji projektu, dużo ciekawych, zaplanowanych wydarzeń przed nami! Do dzieła! LGD "Żywiecki Raj"