Warsztaty dla instruktorów

Warsztaty dla instruktorów

Wychodząc na przeciw potrzebom rozwijania, doskonalenia i pomnażania praktycznych kompetencji oraz wymiany doświadczeń instruktorów tańca i muzyki, serdecznie zapraszamy do udziału w WARSZTATACH DLA INSTRUKTORÓW DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH z terenu Powiatu Żywieckiego.

Cykl spotkań kierujemy do instruktorów tańca, muzyki oraz doświadczonych animatorów kultury posiadających podstawowe i praktyczne umiejętności taneczne i muzyczne. Jest to oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora w dziecięcych zespołach folklorystycznych.

Program oferuje praktyczne warsztaty tańca, ćwiczenia z zakresu śpiewu ludowego, nabycie praktycznych wiadomości z zakresu tematu i reżyserii widowisk na scenie, a także zakłada panel dyskusyjny poruszający kwestie dotyczące pracy z zespołami dziecięcymi. W programie znajdą się następujące zagadnienia:

  • Zarys etnograficzny regionu, miejsce dziecka w życiu społecznym.

  • Technika taneczna, ćwiczenia utaneczniające z metodyką nauczania dzieci.

  • Muzyka Beskidu Żywieckiego, śpiew ludowy z elementami emisji głosu.

  • Taniec regionalny Górali Żywieckich, gry i zabawy z metodyką nauczania

  • Reżyseria widowisk folklorystycznych – konstruowanie dziecięcych programów scenicznych.

  • Panel dyskusyjny poruszający kwestie dotyczące pracy w zespołach dziecięcych.


Załączniki: