Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny "Ilustracja Góralskiego Słuchowiska"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Ilustracja Góralskiego Słuchowiska"!

Aktualnie realizujemy projekt edukacyjny "Lekcje Kultury Wołoskiej" dofinansowany w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych. W ramach projektu powstanie seria "Góralskich Słuchowisk", które będą miały na celu przybliżyć tradycje związane z pasterstwem wołoskim oraz elementy gwary Górali Żywieckich najmłodszemu pokoleniu. Od kilku lat naszej działalności obserwujemy postępujący zanik gwary góralskiej występującej w formie mowy codziennej. Niestety aktualnie - najmłodsi lepiej rozumieją język angielski, niż gwarę swoich przodków. Nasze słuchowiska, zostaną stworzone w taki sposób by odbiorca zrozumiał treść opowiadania, mając możliwość przy okazji wsłuchania się w tradycyjną gwarę w formie dialogów miedzy postaciami. 

Udostępniamy regulamin konkursu wraz z tekstami wybranych słuchowisk - do których należy wykonać ilustracje! Do udziału zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych placówek szkolno - wychowawczych.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu!

 


Załączniki: