Oddział Górali Żywieckich ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 06 października 2015 r. w Rajczy Dolnej – „Bioło Izba” - ( wtorek ) o godz. 18 00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.  

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 03 września 2015 r. w Rajczy Dolnej – „Bioło Izba” - ( czwartek ) o godz. 18 00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.  

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

  Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 04 sierpnia 2015 r. w Rajczy Dolnej – „Bioło Izba” - ( wtorek ) o godz. 18 00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.

Milówka - Odsłonięto obelisk kpt. Antoniego Bieguna „Sztubaka”

Milówka - Odsłonięto obelisk kpt. Antoniego Bieguna „Sztubaka”

W Milówce 22 czerwca 2015 r. została odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana kpt. Antoniemu Biegu Sztubak i Jego żołnierzom w latach 1945-1947. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy p.w. św. Antoniego w Milówce. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik przy rondzie w centrum Milówki. Tutaj wszystkich gości powitał Wincenty Tyc. Odsłonięcia pomnika kpt. Antoniego Bieguna Sztubaka i jego żołnierzy dokonała: córka kpt. „Sztubaka” Alicja Biegun-Szczepańska, Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta oraz kombatant Michał Kumorek ps. „Wróbel”. Poświęcenia pomnika zaś dokonał ks. prałat Józef Nędza. Po odsłonięciu zabrali głos zaproszeni goście – Poseł Stanisław Pieta, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Prezes NSZ Władysław Sanetra. Po przemówieniach odbył się Apel Poległych. Po tylu latach Antoni Biegun "Sztubak" wraz z swoimi wyklętymi, zapomnianymi kolegami, żołnierzami doczekali się należnej im w walce o niepodległą Polskę czci i honoru. Myślę, że oddanie honorowej salwy przez żołnierzy żyjących już w wolnej Polsce z bielskiego desantu było dla Nich takim symbolem dumy a raczej może oddania naszym bohaterom jakiegoś należnego szacunku i hołdu za to co w swoim życiu dokonali. Teraz po tylu latach na pewno tam z góry z dumą i satysfakcją spoglądali na to co się w Milówce i innych miejscach dzieje i oddaje się Im historyczną pamięć to, co im na sercu leżało czyli walkę o naszą ukochaną Ojczyznę której na imię Polska. Następnie uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, gdzie od kilku dni trwa wystawa poświęcona NSZ oddziałowi NSZ Antoniego Bieguna „Sztubaka”.     Foto: Adam Banaś: https://picasaweb.google.com/115966284411955428821/OdsOniecieTablicyAntoniegoBiegunaSztubakaWMilowce

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 02 lipca 2015 r. w Rajczy Dolnej – „Bioło Izba” - ( czwartek ) o godz. 18 00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

  Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 02 czerwca 2015 r. w Rajczy Dolnej – „Bioło Izba” - ( wtorek ) o godz. 18 00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.