Oddział Górali Żywieckich ZP

OPŁATEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU PODHALAN W SŁOPNICACH

OPŁATEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU PODHALAN W SŁOPNICACH

Dnia 11 stycznia 2015 roku, w Słopnicach odbył się Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o 11. 30 w kościele św. Jana Pawła II. Homilię wygłosił kapelan Związku Podhalan ks. Jan Gacek. Podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar Oddziału Górali Białych w Słopnicach. Następnie poczty sztandarowe, których było około 40 przemaszerowały do remizy, gdzie odbyły się posiady. Rotę przysięgi złożyło wielu Słopniczan, którzy wstąpili do Związku Podhalan, w tym Wójt Gminy Adam Sołtys. W czasie trwania Opłatka przygrywał miejscowy zespół regionalny "Zbyrcok". Oddział Górali Żywieckich był obecny na spotkaniu i reprezentowany przez Członka Zarządu Głównego ZP Władysława Motykę z Milówki oraz dwóch członków ZP z Ciśca: Tadeusza Motykę i Andrzeja Kupczaka. Na ręce pani prezes Oddziału w Słopnicach Elżbiety Curzydło składamy podziękowania za miłe przyjęcie i smaczny poczęstunek. Słopnice pokazały, że są miejscem, w którym wszystko dynamicznie się rozwija a otrzymany tytuł gminy, w której przyrost demograficzny jest największy, może służyć za wzór dla wszystkich gmin w Polsce. Zachęcamy do odwiedzania gminy, który leży w samym sercu Beskidu Wyspowego u stóp Mogielicy. Scynść Boze! Autor: Piotr Motyka (Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka)  

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 05 stycznia 2015 r. ( poniedziałek ) o godz. 17 00 w Radziechowach – Sala OSP odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.       Tematem spotkania będą: Podsumowanie wcześniejszych imprez i uroczystości   02,12,2014 r. – Rajcza Dolna – Zarząd OGŻ ZP 13.12.2014 r. – Ludźmierz – Msza za Ojczyznę oraz film Jachymiaka – kolejny o Redyku Karpackim 15,12,2014 r. – Mosty u Jabłonkowa – Wybory władz OGŚ ZP 17,12,2014 r. – Rajcza Urząd Gminy – spotkanie w sprawie organizacji ( opłatka ) i Święconego w Rycerce Górnej w 2015 r.  

Życzenia od Prezesa

Życzenia od Prezesa

Z okazji Świą…t Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć,wewnętrznego spokoju,wytrwałości i radoś›ci oraz Błogosł‚awień„stwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku, dla wszystkich członków i sympatyków Związku Podhalan życzy Prezes Stanisław Lizak

Kalendarz Katolicki OGŻ ZP

Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan wydał kolejny Kalendarz Katolicki 2015. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z członkami Oddziału w celu zakupienia Kalendarza. Cena 5,- zł minimum. Można przekazać oczywiście na rzecz działań statutowych naszego Oddziału kwoty wyższe - za które już dziś serdecznie DZIĘKUJEMY !!!.  

Uchwały zarządu OGŻ ZP w sprawie powołania Grupy Rekonstrukcyjnej

Uchwały zarządu OGŻ ZP w sprawie powołania Grupy Rekonstrukcyjnej

Uchwała Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Grupy Rekonstrukcyjnej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan § 1 Z uwagi na potrzebę pełniejszej reprezentacji Oddziału Górali Żywieckich ZP w życiu publicznym i społecznym oraz przybliżenia góralskiej tradycji szerokim kręgom społeczeństwa tworzy się Grupę Rekonstrukcyjną Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. § 2 1. Grupę Rekonstrukcyjną tworzą członkowie Oddziału Górali Żywieckich ZP. 2. W sytuacjach tego wymagających Grupa może być poszerzona każdorazowo o osoby nie będące członkami Oddziału, pod warunkiem respektowania przez nich zasad działania Grupy. 3. Grupą kieruje powołany przez Zarząd Kierownik Grupy, który odpowiada za przygotowanie prezentacji i ich sprawne przeprowadzenie. 4. Kierownik Grupy wchodzi w skład władz statutowych Oddziału i utrzymuje bezpośredni kontakt z Prezesem Oddziału oraz odpowiada przed Zarządem Oddziału za działania Grupy zgodne z Uchwałą o jej powołaniu. § 3 1. Grupa Rekonstrukcyjna bierze udział : a)  w uroczystościach religijnych, narodowych i państwowych; b) w rekonstrukcjach historycznych; c) w imprezach kulturalnych, przeglądach, konkursach i festiwalach; d) w imprezach społecznych i towarzyskich; e) w innych wydarzeniach wedle potrzeb. 2. Organizatorzy imprez oficjalnych mają obowiązek poinformować każdorazowo o udziale Grupy, a w materiałach informacyjnych zamieszczać pełną nazwę Grupy oraz herb i logo Związku Podhalan. 3. Prezentacje Grupy obejmują szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe górali polskich, w tym pokazy pasterskie, zbójnickie i obrzędowe. 4. Prezentacje Grupy nie mogą uchybiać góralskiej tradycji i wizerunkowi Związku Podhalan. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       Uchwała Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Kolegi Grzegorza Brodki na funkcję Kierownika Grupy Rekonstrukcyjnej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan § 1 Wyznacza się Kolegę Grzegorza Brodkę na funkcję Kierownika Grupy Rekonstrukcyjnej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. § 2 Kierownik Grupy utrzymuje bezpośredni kontakt z Prezesem Oddziału oraz odpowiada przed Zarządem Oddziału za działania Grupy zgodne z Uchwałą o jej powołaniu. § 3 1. Kierownik przewodzi Grupie na okres bieżącej kadencji Oddziału. 2. W sytuacjach tego wymagających Zarząd Oddziału może zmienić niniejszą decyzję. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich  ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 2 grudnia 2014 r (wtorek) o godz. 18.00 w Rajczy Dolnej "Bioło Izba" odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.       Tematem spotkania będą: Podsumowanie wcześniejszych imprez i uroczystości 04,11,2014 r. – Rajcza Dolna – Bioła Izba – kolejne posiedzenie Zarządu OGŻ ZP 08,11,2014 r. - Nickulina – Ujsoły – Św. Huberta – zaproszenie Koła Łowieckiego Głuszec w Ujsołach 08,11,2014 r. – Cisiec – Hołdymas 11,11,2014 r. – Brzuśnik – Posiady Gawędziarskie, Finał Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach oraz Kapel Ludowych 11,11,2014 – Częstochowa – Czuwanie Ujsoły 11,11,2014 r. – Uroczystości Święta Niepodległości – Rajcza, Milówka, Radziechowy itp. 16,11,2014 r. – WYBORY 21,11,2014 r. – Łodygowice – XXX Lat - Rocznica Magurzan 22,11,2014 r. – Republika Czeska – Horni Lomna – Seminarium „ Stroje Ludowe „ 23,11,2014 r. – Łącko – Zaduszki Muzykanckie 28 – 30,11,2014 r. – Rzyki obok Andrychowa – Rekolekcje Związku Podhalan 02,12,2014 r. – Rajcza Dolna – Zarząd OGŻ ZP   Udział w najbliższych uroczystościach, Opłatki u poszczególnych zaprzyjaźnionych Oddziałach Nasz opłatek Sprawa wpisania w UNESCO żywieckie dudy – gajdy do światowego dziedzictwa UNESCO – Ivan Matis Konkurs „Piykno jest Naso Ziymio Żywiecko” Organizacja opłatka i święconego 2015 r. ( opłatek propozycje) Wybory Samorządowe 2014 r. ( omówienie ) Wolne wnioski Zakończenie