Milówka - Odsłonięto obelisk kpt. Antoniego Bieguna „Sztubaka”

Milówka - Odsłonięto obelisk kpt. Antoniego Bieguna „Sztubaka”

W Milówce 22 czerwca 2015 r. została odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana kpt. Antoniemu Biegu Sztubak i Jego żołnierzom w latach 1945-1947. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy p.w. św. Antoniego w Milówce. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik przy rondzie w centrum Milówki. Tutaj wszystkich gości powitał Wincenty Tyc. Odsłonięcia pomnika kpt. Antoniego Bieguna Sztubaka i jego żołnierzy dokonała: córka kpt. „Sztubaka” Alicja Biegun-Szczepańska, Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta oraz kombatant Michał Kumorek ps. „Wróbel”. Poświęcenia pomnika zaś dokonał ks. prałat Józef Nędza. Po odsłonięciu zabrali głos zaproszeni goście – Poseł Stanisław Pieta, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Prezes NSZ Władysław Sanetra. Po przemówieniach odbył się Apel Poległych. Po tylu latach Antoni Biegun "Sztubak" wraz z swoimi wyklętymi, zapomnianymi kolegami, żołnierzami doczekali się należnej im w walce o niepodległą Polskę czci i honoru. Myślę, że oddanie honorowej salwy przez żołnierzy żyjących już w wolnej Polsce z bielskiego desantu było dla Nich takim symbolem dumy a raczej może oddania naszym bohaterom jakiegoś należnego szacunku i hołdu za to co w swoim życiu dokonali. Teraz po tylu latach na pewno tam z góry z dumą i satysfakcją spoglądali na to co się w Milówce i innych miejscach dzieje i oddaje się Im historyczną pamięć to, co im na sercu leżało czyli walkę o naszą ukochaną Ojczyznę której na imię Polska. Następnie uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, gdzie od kilku dni trwa wystawa poświęcona NSZ oddziałowi NSZ Antoniego Bieguna „Sztubaka”.

 

 

Foto: Adam Banaś: https://picasaweb.google.com/115966284411955428821/OdsOniecieTablicyAntoniegoBiegunaSztubakaWMilowce