Wyniki konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach

Wyniki konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach

43. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu - wyniki konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach

Protokół z posiedzenia komisji konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach z dnia 1 sierpnia 2012 roku

 

Konkurs odbył się jako samodzielna impreza 43. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2012 roku.

 

 

Komisja w składzie:Anna Borucka-Szotkowska – przewodnicząca komisji, muzykologStanisław Michałczak – muzykZbigniew Wałach – muzykKatarzyna Pach-Sznepka – sekretarz jurywysłuchała prezentacji muzyki ludowej, w tym:17 kapel,22 grup śpiewaczych,12 solistów instrumentalistów,11 solistów multiinstrumentalistów,15 solistów śpiewaków,11 mistrzów instrumentalistów z uczniami,6 mistrzów śpiewaków z uczniami.NAGRODY

Kategoria: KAPELEZłote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł otrzymuje:Muzyka Ludwika Młynarczyka z Lipnicy Wielkiej na Orawie trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 1000 zł otrzymują:kapela Śwarni z Nowego Targukapela Harnasie z Suchego kapela Płanetnik z Żywcatrzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 600 zł każda otrzymują:Kapela Marcina Pokusy ze Ślemieniakapela Skalni z Krakowa kapela Haśnik z Żabnicytrzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł każda otrzymują:kapela Przyszowianie z Przyszowejkapela Oldrzychowice z OldrzychowicMuzyka Góralska Jutrzenka z Zakopanegowyróżnienie za kontynuację tradycyjnego stylu gry w Beskidzie Śląskim oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymujekapela Koniokowian z Koniakowa

Kategoria: GRUPY ŚPIEWACZEZłote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł otrzymuje:żeńska grupa śpiewacza Jetelinka z JaworzynkiI miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje:męska grupa śpiewacza Podegrodzcy Chłopcy z Podegrodziapięć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:żeńska grupa śpiewacza Dolina Popradu z Piwnicznej Zdrojużeńska grupa śpiewacza Harnasie z Suchegożeńska grupa śpiewacza Przyłynkowianki z Przyłękoważeńska grupa śpiewacza Skalni z Krakowamęska grupa śpiewacza Zbyrcok z Juszczyna

Kategoria: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCIZłote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł otrzymuje:Edward Byrtek z Pewli Wielkiejdwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł każda otrzymują: Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy WielkiejStanisław Skupień z SuchegoII miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:Józef Byrtek z Pewli Wielkiej

Kategoria: SOLIŚCI MULTIINSTRUMENTALIŚCIZłote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje: Przemysław Ficek z Jeleśnitrzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:Marcin Blachura z ŻywcaBartłomiej Rybka z KoniakowaKrzysztof Trebunia Tutka z Zakopanego

Kategoria: SOLIŚCI ŚPIEWACYZłote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzymuje:Zofia Sordyl z KorbielowaI miejsca nie przyznanocztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymują:Anna Dunat z Pewli WielkiejAnna Kowalska z Makowa PodhalańskiegoMaria Motyka z KoniakowaMarzena Suszka z Koniakowa

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ – instrumentalistaZłote Żywieckie Serce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje:Monika Wałach z Jaworzynkitrzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł otrzymują:Antoni Gluza ze SzczyrkuLudwik Młynarczyk z Lipnicy WielkiejCzesław Pawlus z Żabnicy

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ – śpiewakZłote Żywieckie Serce nie zostało przyznaneI miejsce nie zostało przyznane II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje:Urszula Gruszka z Koniakowa Pula nagród wyniosła 21 500 zł. Fundatorami nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20 000 zł) oraz Zespół Śpiewaczy „Ludowa Nuta” z Hamilton – Kanada (1500 zł, który ufundował nagrody dla trzech grup śpiewaczych: z Przyłękowa, Krakowa i Piwnicznej Zdroju – po 500 zł każda).Jury z przyjemnością stwierdza wysoki i wyrównany poziom wykonawców.Składa na ręce organizatorów podziękowania za sprawne przeprowadzenie konkursu.