43. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu - wyniki konkursu zespołów

43. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu - wyniki konkursu zespołów

PROTOKÓŁ 43. Festiwalu Folkloru Górali Polskich – Żywiec 2012 r.

 

Festiwal odbył się w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2012 roku.

W Festiwalu udział wzięło 19 zespołów.

Zespoły oceniało Jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiereś – etnograf, przewodnicząca komisji dr Urszula Janicka-Krzywda – etnograf Lidia Czechowska – choreograf Jan Karpiel Bułecka – muzyk, folklorysta Adam Adamowski – choreograf Stanisław Migacz – muzyk Czesław Węglarz – muzyk Kazimiera Koim – sekretarz komisji

 

 

Zespoły uczestniczące w konkursie Festiwalu Folkloru Górali Polskich według kolejności występowania:

Zespół Regionalny Limanowianie im. Ludwika Mordarskiego z Limanowej, z pro-gramem pt.: „Śmiguśnioki” Studencki Zespół Góralski Skalni Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, z programem pt.: „Zielone Świątki” Zespół Regionalny Hulajniki z Milówki, z programem pt.:„“Gość w dom, Bóg w dom” Regionalny Zespół Oldrzychowice z Oldrzychowic, z programem pt.:„Stawianie dziedzińskiego moja” Regionalny Zespół Przyszowianie z Przyszowej, z programem pt.:„Kręcenie powro-zów” Złotnicki Zespół Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika, z progra-mem pt.: „Śmiergust pisanka” Zespół Regionalny Śwarni z Nowego Targu, z programem pt.: „Rózdzka” Zespół Regionalny Brenna im. Józefa Macha z Brennej z programem pt.: „Wiesieli w chałupie u Moskałów” Zespół Góralski Watra z Czarnego Dunajca, z programem pt.: „Na polanie” Regionalny Zespół Podegrodzie z Podegrodzia, z programem pt.: „Powrót parobków z jarmarku godniego” Grupa Spiska Podhale z Jurgowa, z programem pt.: „Prządki” Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna, z programem pt.: „Do miry” Zespół Regionalny Jakubkowianie z Łososiny Dolnej, z programem pt.: „Droby” Zespół Regionalny Skalnik z Kamionki Wielkiej, z programem pt.: „Wiecha” Zespół Pieśni i Tańca Cichowianie z Soblówki, z programem pt.:„Potańcówki od So-blówki” Zespół Regionalny Sądeczanie z Nowego Sącza, z programem pt.: „Wesele” Regionalny Zespół Spod Kicek z Mordarki, z programem pt.: „Zalycacka” Góralski Zespół Regionalny Harnasie im. Anieli Gut-Stapińskiej z Suchego, z pro-gramem pt.: „Łodwiydziny na sałasiy na halach” Zespół Regionalny Babiogórzanie-Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego, z programem pt: „Na imieniny”

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie zostały ocenione przez jury.

Organizatorzy zapewnili każdemu zespołowi możliwość omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach. Dotyczyły one całokształtu problematyki związanej z prezentacją programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i reżyserii scenicznej. Stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne rozmowy przeprowadzono z kierownikami i delegacjami wszystkich zespołów. Jury przyznało następujące nagrody regulaminowe, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

“Złote Żywieckie Serce” i 10.000,00 zł “Srebrne Żywieckie Serce” i 8.000,00 zł “Brązowe Żywieckie Serce” i 6.000,00 zł 4 nagrody regulaminowe dla zespołów po 3.000,00 zł 5 nagród indywidualnych dla instruktorów po 800,00 zł Ogółem pula nagród wynosi 40.000,00 zł

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymują:

„Złote Żywieckie Serce” i nagrodę 10.000,00 zł Zespół Regionalny Brenna im. Józefa Macha z Brennej z programem pt.: „Wiesieli w chałupie u Moskałów”

„Srebrne Żywieckie Serce” i nagrodę 8.000,00 zł Zespół Regionalny Sądeczanie z Nowego Sącza, z programem pt.: „Wesele”

„Brązowe Żywieckie Serce” i nagrodę 6.000,00 zł Góralski Zespół Regionalny Harnasie im. Anieli Gut-Stapińskiej z Suchego, z pro-gramem pt.: „Łodwiydziny na sałasiy na halach”

Nagrody regulaminowe za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 3.000,00 zł każda, otrzymują: Regionalny Zespół Oldrzychowice z Oldrzychowic – za prezentacje stawiania dzie-dzińskiego moja.

Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna – za prezentację obrzędu „do miry” górali babiogórskich. Regionalny Zespół Przyszowianie z Przyszowej – za prezentację zachowanego i zgodnego z tradycją indywidualnego sposobu wykonania tańców rodzimej ziemi.

Zespół Regionalny Śwarni z Nowego Targu - za prezentację zwyczaju stawiania różdżki ” oraz jej aranżacje sceniczną. Nagrody instruktorskie dla instruktorów zespołów po 800,00 zł decyzją jury otrzymują: Józef Tokarczyk z Regionalnego Zespołu Spod Kicek z Mordarki

Józef Trojan z Zespołu Regionalny Skalnik z Kamionki Wielkiej

Krzysztof Sułkowski z Regionalnego Zespołu Podegrodzie z Podegrodzia Wiktor Bryjak z Zespołu Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika

Józef Brzuchacz z Zespołu Skalni z Krakowa

Na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wyty-powane następujące zespoły: Zespół Regionalny Brenna im. Józefa Macha z Brennej z programem pt.: „Wiesieli w chałupie u Moskałów” Regionalny Zespół Spod Kicek z Mordarki z programem pt. „ Zalycacka”

Zespół Regionalny Śwarni z Nowego Targu, z programem pt.: „Rózdzka”

Jako zespół rezerwowy jury wytypowało: Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna, z programem pt.: „Do miry”

Komisja postanowiła przyznać dyplom uznania dla pana Jacentego Rybarskiego, kierownika zespołu „Cichowianie” z Soblówki za pracę pedagogiczną i krzewienie folkloru górali żywieckich wśród młodzieży.

Komisja prosi organizatorów o dalszą opiekę merytoryczną nad zespołami zgłoszonymi do konkursu. Jest ona nieodzowna, ponieważ przyczynia się do podnoszenia poziomu artystycznego Festiwalu Folkloru Górali Polskich.

Ze względu na wysoki poziom artystyczny prezentowanych programów oraz dużą ilość uczestników, jury sugeruje podwyższenie puli nagród dla zespołów uczestniczących w tym najstarszym folklorystycznym Festiwalu, podtrzymującym archaiczne wartości kultury ludowej Karpat Polskich i regionów podgórskich.

Komisja wyraża słowa uznania dla pracy i wysiłku wszystkich instruktorów i kierow-ników zespołów, którzy przygotowali programy na festiwal zarówno pod względem artystycznym jak i organizacyjnym. Ich zaangażowanie i praca to najważniejszy wkład w trwanie tego festiwalu.

Organizacja Festiwalu Folkloru Górali Polskich zdaniem komisji była bardzo dobra, za co wyraża podziękowanie pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-sku-Białej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

.

Żywiec, 2 sierpień 2012