Noworoczne Kolędowanie

Noworoczne Kolędowanie "Grojcowian" w Brzuśniku

Dzisiaj (13 stycznia 2024 r) w sołectwie Brzuśnik nasze wspaniałe Gosdpodynie ze Stowarzyszenia KGW „Brzuśnik” zorganizowały Spotkanie Noworoczne. Wydarzenia takie mocno integrują mieszkańców całej Gminy, gromadzą wszystkie organizacje współpracujące ze sobą w ciągu roku. Po raz kolejny kolędowaliśmy z Kołami Gospodyń z Bystej, Juszczyny, Radziechów, Przybędzy, Wieprza z OSP Bystra, miejscowymi Radnym oraz licznie przybyłymi mieszkańcami wsi. Noworoczne życzenia dla wszystkich złożył Wójt Gminy Maciej Mika. Jest to czas radosnego śpiewania tradycyjnych kolęd oraz znanych pastorałek. Wszystkich gości ucieszyło wyśpiewanie ponad dwudziestu zwrotek "Kolędy Powiatowej", która to po wielu latach została wyjęta ze starych śpiewników. A kolędowali ZR „Grojcowianie” od najmłodszych do najstarszych. Zaprezentowali się również kolędnicy z szopką, dudziarze i heligoniści.

 

 


Załączniki: