Koronacja w Szczyrku

Koronacja w Szczyrku

 

Do udziału w uroczystościach koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku zachęca bp bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. W specjalnym liście ordynariusz apeluje do wiernych, by starali się uczestniczyć w tym wydarzeniu „i duszą, i ciałem”. „Serdecznie proszę, aby duszpasterze pomogli dotrzeć na uroczystości koronacyjne swoim wiernym, szczególnie osobom chorym i w podeszłym wieku, a rodziców – aby zatroszczyli się o uczestnictwo w niej swych dzieci. Proszę także młodzież szkolną i akademicką o liczny udział. Przyjdźcie prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok szkolny i akademicki” – napisał biskup.

Aktu koronacji dokona metropolita krakowski kard Stanisław Dziwisz, w asyście biskupów i przy udziale duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego z całej Polski. Uroczystości odbędą się w niedzielę, 21 września br.. O godz. 8.45 zostanie wyniesiony cudowny obraz i rozpocznie się czuwanie modlitewne, a o 11.30 rozpocznie się uroczysta Msza św. koronacyjna. Koronacja koronami papieskimi szczyrkowskiego obrazu Królowej Polski, zwanej tutaj Królową Beskidów, odbędzie się w sanktuarium na Górce. To tutaj 25 lipca 1894 r. dwunastoletnia Julianna Pezda zobaczyła Matkę Bożą. Po 18 latach od tego momentu wzniesiono murowany kościół, którym obecnie opiekują się księża salezjanie. Para złotych koron dla obrazu Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku wykonano z wotów przynoszonych przez pielgrzymów jako dary wdzięczności za łaski i cuda. Zostały one wykonane na wzór koron jasnogórskich, ofiarowanych tuż przed śmiercią przez papieża Jana Pawła II dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Korony ozdabiają lilie, gwiazdy, koronowane orły oraz napis ‘Totus Tuus”. W koronie Matki Bożej umieszczono m.in. klejnot herbowy z pierścienia miasta Szczyrk i klejnot herbowy z pierścienia salezjańskiej inspektorii św. Jacka. 9 kwietnia br., na zakończenie audiencji ogólnej na Placu św. Piotra, korony poświęcił Benedykt XVI. Źródło: Tygodnik "Niedziela"  

 

Image