IV Rajd Górski im. Kapitana Henryka FLAME "Bartka"

 

IV RAJD GÓRSKI im. KAPITANA HENRYKA FLAME „BARTKA” Bielsko-Biała - Żywiec - Cieszyn - Zaolzie - Wisła 2-3 maja 2008r. ORGANIZATORZY: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej Międzyszkolny Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Bielsku-Białej

 

Celem rajdu jest propagowanie wśród młodzieży form aktywnego wypoczynku i zapoznanie uczestników z historią podziemia antykomunistycznego na Podbeskidziu. Rajd upamiętnia bohaterskich żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez kapitana Henryka Flame ps. „Bartek”, którzy 3 maja 1946 roku zajęli Wisłę i przeprowadzili kilkugodzinną defiladę pododdziałów.

I ETAP Grupa z Bielska-Białej 1. Zbiórka 2 maja 2008 roku o godzinie 630 na placu przed kościołem p.w. Przemienienia Pańskiego w BUCZKOWICACH. 2. Trasa: szlakiem zielonym na SKRZYCZNE (1257m n.p.m.) i MALINOWSKĄ SKAŁĘ (1152m n.p.m.), dalej szlakiem czerwonym na BARANIĄ GÓRĘ (1220m n.p.m.) i STECÓWKĘ, następnie szlakiem zielonym na KUBALONKĘ i do WISŁY GŁĘBCE. 3. W razie złych warunków atmosferycznych na szlakach trasa może zostać zmieniona: za MALINOWSKĄ SKAŁĄ zejście szlakiem żółtym przez CIEŃKÓW do WISŁY NOWA OSADA i dalej do WISŁY GŁĘBCE.

Grupa z Cieszyna: Trasa: USTROŃ -szlak żółty- MAŁA CZANTORIA (866m n.p.m.) -czarny- WIELKA CZANTORIA (995m n.p.m.) -czerwony- PRZEŁ. BESKIDEK (684m n.p.m.) -czerwony- SOSZÓW WIELKI (886m n.p.m.) -czerwony- STOŻEK WIELKI (978m n.p.m.) - niebieski/zielony - WISŁA GŁĘBCE

Grupa z Żywca: Trasa: KAMESZNICA -szlak żółty- STOCZEK (931m n.p.m.) -czarny-czerwony- PRZEŁ. KUBALONKA -zielony- WISŁA GŁĘBCE

Grupa z Zaolzia: NYDEK -szlak czerwony- WIELKA CZANTORIA (995m n.p.m.) -czerwony- PRZEŁ. BESKIDEK (684m n.p.m.) -czerwony- SOSZÓW WIELKI (886m n.p.m.) - czerwony - STOŻEK WIELKI (978m n.p.m.) - niebieski/zielony- WISŁA GŁĘBCE

II ETAP 1. Zakwaterowanie w domu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego oraz w domu noclegowym Salezjanów w Wiśle. Modlitwa w kościele, następnie spotkanie z kombatantami i historykami. 2. Ognisko – śpiew – posiłek (pieczenie kiełbasy). 3. Capstrzyk.

III ETAP - 3 maja 1. Pobudka 7 30 2. Śniadanie (we własnym zakresie) 8 00 3. Zbiórka i przemarsz do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w centrum Wisły  - 9.00 4. Msza św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10 30 5. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 6. Przejście do szkoły uczestników konkursu historycznego 7. Konkurs dla młodzieży 8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, losowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu godz.14 00 9. Zakończenie rajdu 10. Powrót

REGULAMIN RAJDU „BARTKA” 1. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zarządzeń kierownictwa rajdu. 2. Od decyzji kierownictwa rajdu nie ma odwołania. 3. Niepodporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa rajdu, zachowania niegodne np. spożywanie alkoholu itp. skutkują usunięciem z grona uczestników rajdu. 4. Przy zapisie w sekretariacie LO ZCBM uczestnik wypełnia Kartę Uczestnika oraz podpisuje zgodę na przestrzeganie warunków regulaminu. 5. Uczestnicy rajdu wnoszą przy zapisie opłaty: 10 zł uczniowie, 30 zł pozostali uczestnicy rajdu. 6. Niepełnoletni uczestnicy rajdu pozostawiają przy zapisie pisemną zgodę opiekunów prawnych na wzięcie udziału w rajdzie. Zgoda powinna zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na marsz także w trudnych warunkach atmosferycznych. 7. Organizatorzy zapewniają transport plecaków z Bielska-Białej do Wisły (warto więc podzielić bagaż na dwie części: mały plecak (jedzenie na drogę, napoje, peleryna) i duży (śpiwór, karimata, odzież, żywność na dzień następny i inne). 8. Wszyscy uczestnicy rajdu są wyposażeni w odpowiednie obuwie do marszu górskiego – nieprzemakalne, powyżej kostki, pelerynę, czapkę, ciepłą odzież, odzież na zmianę, śpiwór i karimatę. Większość trasy prowadzi przez obszary powyżej 1000m n.p.m. – może zalegać pokrywa śnieżna. 9. Osoba niedostatecznie przygotowana nie zostanie dopuszczona do udziału w rajdzie (organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty). 10. Wyżywienie i napoje uczestnicy rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie. 11. Każdy uczestnik – uczeń może wziąć udział w konkursie strzeleckim z broni pneumatycznej. 12. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie uwarunkowanych względami atmosferycznymi lub innymi. 13. Uczestnicy samodzielnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków i urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania imprezy. 15. Od uczestników rajdu wymaga się posiadania dokumentów tożsamości. 16. Uczestnicy otrzymują identyfikator rajdu. 17. Organizatorzy zapewniają opiekę duszpasterską oraz medyczną.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rajd odbywa się pod honorowym patronatem prof. Wojciecha Roszkowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego i Stanisława Pięty Posła na Sejm RP. Trasa rajdu Buczkowice – Wisła (około 12 godzin marszu) jest trudna, wymaga dobrej kondycji fizycznej, zdarzają się otarcia i potknięcia – organizatorzy zapewniają opiekę sanitariuszy. Rajd odbywa się w każdych warunkach atmosferycznych – także w ulewnym deszczu, zalegającym śniegu itp. wówczas w rajdzie uczestniczą zainteresowane osoby pełnoletnie oraz zainteresowane osoby niepełnoletnie, których opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę (rajd zostanie odwołany ze względu na zagrożenie życia uczestników tylko w przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych). Dla uczniów – uczestników rajdu (losowanie), uczestników konkursu strzeleckiego (zajęcie I miejsca) przewidziano atrakcyjne nagrody w tym wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą się do dnia 18 kwietnia 2008r. i opłacą koszty uczestnictwa. W rajdzie mogą też uczestniczyć inne osoby zainteresowane popieraniem idei odbudowy pamięci historycznej młodego pokolenia. Zgłoszenie do udziału w rajdzie następuje drogą telefoniczną lub osobiście - w sekretariacie LO ZCBM - Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 13, tel. (033) 829 24 09. Relację z trzech poprzednich edycji rajdu można obejrzeć na stronie: http://rajdligi.republika.pl/. Dodatkowych informacji udziela Biuro Poselskie Stanisława Pięty, tel. 033 821 81 21 codziennie w godzinach 900- 1300. Źródło: http://www.rajdligi.republika.pl/  O operacji “Lawina” http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2821/kraj06.php