Żywiecczyzna

IV Rajd Górski im. Kapitana Henryka FLAME "Bartka"

  IV RAJD GÓRSKI im. KAPITANA HENRYKA FLAME „BARTKA” Bielsko-Biała - Żywiec - Cieszyn - Zaolzie - Wisła 2-3 maja 2008r. ORGANIZATORZY: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej Międzyszkolny Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Bielsku-Białej  

Stosunki gospodarcze i kulturalne na dawnej Żywiecczyźnie

Stosunki gospodarcze i kulturalne na dawnej Żywiecczyźnie

  Jak wynika z przedstawionych poprzednio dziejów osadnictwa Żywiecczyzny jej zaludnienie jest wynikiem długiego procesu osadniczego,w którym w pierwszej fazie brali udział rolnicy przybywający tu głównie z zachodniej części Krakowskiego. Wnieśli oni w te strony język polski,kulturę uprawy ziemi, ubiory z lnianego i konopnego płótna ,zwyczaje i obrzędy. Druga późniejsza fala osadnicza złożona z Wołochów zajmowała początkowo obszary górskie, grzbietowe niezasiedlone przez dolinną ludność rolniczą.  

ŻYWIECCZYZNA JAKO REGION ETNOGRAFICZNY

ŻYWIECCZYZNA JAKO REGION ETNOGRAFICZNY

  Położenie Żywiecczyzny i granice żywieckiej góralszczyzny Żywiecczyzna obejmuje swym zasięgiem zachodnie tereny Beskidu Wysokiego i Beskid Mały oraz międzygórskie doliny Soły i Skawy czyli tzw. Kotlinę Żywiecką. Miasto Żywiec, od którego wywodzi się nazwa całego regionu, położone jest u zbiegu rzek Soły i Koszarawy, nad Jeziorem Żywieckim u stóp góry Grojec.