OPP 1%

Sprawozdania finansowe i merytoryczne SSK "Grojcowianie"

  Przedstawiamy szystkim zainteresowanym dokumenty księgowe SSK „Grojcowianie” za 2013 r: Bilans na dzień 31.12.2013 r Rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego SSK „Grojcowianie” za 2013 r   Jednocześnie informujemy że na stronie Departamentu Pożytku PublicznegoMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl można przeglądać sprawozdania organizacji pożytku publicznego za lata 2011 – 2012 w tym SSK „Grojcowianie” - KRS 0000105241 - http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/