Sprawozdania finansowe i merytoryczne SSK "Grojcowianie"

 

Przedstawiamy szystkim zainteresowanym dokumenty księgowe SSK „Grojcowianie” za 2013 r:

Bilans na dzień 31.12.2013 r

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r

Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego SSK „Grojcowianie” za 2013 r

 

Jednocześnie informujemy że na stronie Departamentu Pożytku PublicznegoMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl można przeglądać sprawozdania organizacji pożytku publicznego za lata 2011 – 2012 w tym SSK „Grojcowianie” - KRS 0000105241 - http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/