U św. Józefa w Warszawie

U św. Józefa w Warszawie

31 stycznia i 1 lutego 2009 r Kapela “Grojcowianie” (Ania W., Dawid S., Sabina J. i  Magda F.) kolędowała wraz z Ks. Władysławem Zązlem w Kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie. Do stolicy zaprosił górali Proboszcz Ks. dr Zbigniew Godlewski.

 

 

 

 

Image

Historia kościoła:

Powstanie tej parafii ściśle związane było z powstaniem nowego osiedla robotniczego na Kole. W ciągu trzech miesięcy został wzniesiony tymczasowy, drewniany kościółek, a w 1938 roku erygowano tam parafię św. Józefa Oblubieńca. Rozpoczęto wówczas budowę nowej murowanej świątyni. Kontynuację prac budowlanych całkowicie zahamował wybuch II wojny światowej Kościół św. Józefa Oblubieńca ma charakter bazyliki - składa się z trzech naw z półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz bocznej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu znajduje się kopuła ośmioboczna zwieńczona latarnią z krzyżem. Druga, mniejsza kopuła usytuowana jest nad kaplicą. Ołtarz główny poświęcony jest patronowi kościoła. W zamknięciu nawy północnej umieszczono figurę Chrystusa na Krzyżu. Kościół ten, jako jeden z niewielu, jest otwarty całą dobę.