Szkolenia INSTRUKTORÓW w Brzuśniku c.d.

Szkolenia INSTRUKTORÓW w Brzuśniku c.d.

Pracowicie ale bardzo miło upłynął nam ostatni weekend. Instruktorzy, tancerze i muzycy z Zespołów Regionalnych naszego Powiatu spotkali się po raz kolejny w siedzibie SSK „Grojcowianie” w Brzuśniku aby doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i organizacji działalności swoich Zespołów. Wiedzą z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jak rozwijać koordynację ruchową i technikę taneczną u naszych tancerzy podzieliła się z nami po raz kolejny wspaniała, otwarta na działania Hanna Galasińska z Poznania.

W drugiej części otrzymaliśmy wiele cennych i bardzo interesujących informacji od etnografa i skarbnicy wiedzy Barbary Rosiek. Naszym celem było poznanie zwyczajów i obrzędów wiosennych, które bardzo często są tematem tworzenia programów w zespołach regionalnych, a obecnie w naszych codziennych działaniach warto również wracać do kultywowania zapomnianych tradycji.

Serdeczne podziękowania dla naszych prelegentów jak również do "Mistrza Akompaniamentu" Pana Józefa Łanowskiego!

Nasze działania od początku wspiera Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Żywcu. Dziękujemy za gościnność - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Brzuśnik

Dziękujemy Zespołom za aktywność, chęć rozwoju i wspaniałą integrację !

Regionalny Zespół Dolanie

Zespół "Hulajniki" z Milówki

Zespół Pieśni i Tańca "Jodełki" z Radziechów

Zespół Regionalny "Jaferki" z Koszarawy

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie

Zespół Regionalny Magurzanie - Polish Folk Group

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Pilsko" Żywiec

Zespół Regionalny Romanka

ZPiT Ziemia Rajczańska im. Bronisława Zaremby

Zespół Pieśni i Tańca "Żywczanie" z Żywca

ZR "Gorolicki od Pewlicki" z Pewli Wielkiej

Ps. Ciągle dalszy nastąpi...