Nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia wpisany do KRS

Nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia wpisany do KRS

 

Informujemy że nasze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu (KRS 0000105241, Regon 070918730) po złożeniu pełnej dokumentacji zmian we władzach Stowarzyszenia Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu i zmian w KRS zgodnie z wynikami wyborów ostatniego naszego Walnego Zebrania w dniu 27.10.2022 r'

W wyniku wyborów Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Marek JURASZ – Prezes (bez zmiany),

Czesława KŁUSAK – Sekretarz (bez zmiany), 

Anna TOMIAK – Zastępca Prezesa, 

Sylwia PIĄTEK – Skarbnik,

Artur PIĄTEK - Członek Zarządu, 

Sylwia DYBAŁ – Członek Zarządu, 

Jednocześnie członkowie Zarządu podpisali stosowne oświadczenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Grojcowianie”w Wieprzu ukonstytuowała się w składzie:

Dawid STASICA – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Barbara ŚWINIAŃSKA – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Monika WOREK – Sekretarz Komisji Rewizyjnej, 

Jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podpisali stosowne oświadczenia.

Na tym procedura została zakończona a Zarząd może pełnoprawnie wykonywać swoje cele statutowe Stowarzyszenia

 

 


Załączniki: