Kolęda noworoczna z Wieprzanami

Kolęda noworoczna z Wieprzanami

7 stycznia br. spotkaliśmy się w Domu Ludowym w Wieprzu. To miejsce dla nas szczególne, tutaj 28 lat temu narodziła się myśl o powstaniu grupy, która będzie kultywować tradycje naszych przodków. Zaprezentowaliśmy tradycyjne kolędowanie chłopców z szopką z okolędowaniem gospodarza i gospodyni. W prawdziwe zimowej i świątecznej aurze w sali wypełnionej mieszkańcami Wieprza oraz sympatykami ZR „Grojcowianie” wspólnie kolędowaliśmy jak tradycja każe! Szczególne podziękowania za przygotowanie gościny składamy na ręce KGW Wieprz, Stowarzyszenia Wieprzanki oraz Sołtysa Wiesława Klisia. Hej kolęda, kolęda!