Kaplica w Koconiu

 

Kocoń jest niewielką miejscowością, położoną na wschodnich krańcach województwa śląskiego. Zabudowania wioski rozsiadły się w pobliżu szerokiego siodła, oddzielającego dwie grupy górskie: Beskid Mały (na północy) i Pasmo Pewelskie - zaliczane przez geografów do Beskidu Makowskiego - na południu. Przebiega tędy uczęszczana droga wojewódzka nr 946. Bardzo interesującym obiektem na terenie wsi jest zabytkowa kaplica pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, stojąca tuż nad Przełęczą Kocońską (561 m n.p.m.), w grupie dębowego starodrzewu. Źródła podają różne daty budowy świątyni: na jednym z kamiennych bloków wyryto rok 1863, inni wspominają o roku 1865, często przywołuje się datę 1868. Ważne, że kaplicę postawiono, aby uczcić stulecie konfederacji barskiej. Napis nad drzwiami informuje: „Kaplica pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wybudowana staraniem Księdza proboszcza A. Antałkiewicza i Koconianów w 100 rocznicę stoczonej na tym miejscu potyczki Konfederacji Barskiej z Moskalami, Roku Pańskiego 1768 23 Sierpnia. Pro Fide, Lege et Libertate – Za Wiarę, Prawo i Wolność”. Kaplica w Koconiu została zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu. Ściany wymurowano z bloków miejscowego piaskowca; dach jest dwuspadowy, zwieńczony ładną sygnaturką w kształcie latarni z baniastym hełmem. Drewniane drzwi wykonał tutejszy stolarz Józef Wyrobek w 1871 roku. Przed wejściem ustawiono kamienną kropielnicę z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Wewnątrz zobaczymy ołtarz z obrazem Chrystusa oraz sprowadzoną z Kalwarii Zebrzydowskiej kamienną figurę Zbawiciela. Obok kaplicy biegnie niebieski szlak turystyczny z Huciska na Łamaną Skałą.