Jerzy Przybył i zabłoccy

Jerzy Przybył i zabłoccy "Jukace" na żywieckim Zamku

 

„Misteria dwóch kultur” - 29 stycznia 2010 r odbył się w Muzeum Miejskim w Żywcu wernisaż i spotkanie z autorem wystawy “Misteria dwóch kultur” . Jest nim Pan Jerzym Przybył. Twórczość inspirowana mitologią słowiańską, mitami kultur ludów północy i naszymi tradycjami świątecznymi i kolędniczymi wspaniale wpisuje się w trwający jeszcze czas tradycyjnego kolędowania. Wystawę można obejrzeć do końca lutego 2010 r.

 

 

Autor  znany w Szwecji  pod pseudonimem artystycznym Jan Pol urodził się w 1943 roku w Pomianach w woj. poznańskim. Ukończył Liceum Plastyczne w Katowicach (1961), po czym  studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydz. Grafiki Propagandowej w Katowicach. Dyplom magistra otrzymał w 1968roku. W 1981 wyjechał do  Szwecji, gdzie pozostał po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W 2008 roku powrócił do Polski, obecnie mieszka w Soli niedaleko Zwardonia. Swoją twórczość opiera  na polskich rodzimych tradycjach ludowych o podłożu słowiańsko-chrześcijańskim oraz na mitach kultur, w których przyszło mu żyć, głównie na mitologii nordyckiej.  Czerpie  z nich przekazy dotyczące uniwersalnych prawd o życiu człowieka oraz jego duchowości. Własne interpretacje mitów przedstawia poprzez symbole, znaki, metafory,  niemal w misteryjny sposób. Stara się nie różnicować  sztuki od strony formalnej na dziedziny, określa siebie jako naturę, która tworzy. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba to tylko środki do osiągnięcia konkretnego efektu dzieła. Łączy więc różne techniki plastyczne wprowadzając własne rozwiązania. Prace Jerzego Przybyła prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w Polsce, Szwecji, Finlandii I USA  oraz na około 80 wystawach zbiorowych w Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwecji, na Węgrzech oraz w Związku Radzieckim. W Szwecji zasłynął również z monumentalnych realizacji , m. in.  Góry Tańczącego Olbrzyma  Garpe w Gamleby i projektu humanizacji standardowego osiedla mieszkaniowego Midgard w Västervik. Uczestniczył także w wielu dyskusjach na temat sztuki w mass mediach. W Polsce działał w Związku Artystów Plastyków, w Szwecji w Szwedzkim Związku Plastyków oraz Smolandskim Związku Plastyków. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród, zaliczany jest  do grona najznakomitszych artystów szwedzkich.  Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i w kolekcjach prywatnych  w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Jugosławii, Kanadzie, Łotwie, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, na  Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i USA. W latach 70. XX wieku zetknął się z  „Dziadami”, grupą żywieckich  przebierańców noworocznych  kultywujących dawne obrzędy przełomu starego i  nowego roku.  Zafascynowany  ich mitycznym charakterem  stara się odnaleźć  pochodzenie i pierwotne znaczenie dawnego obrzędu, osadzić go w  mitologii słowiańskiej.  Zdaje sobie jednak w pełni sprawę, że ze względu na wielowarstwowość kultury  pierwotnego kształtu słowiańskich mitów można się jedynie domyślać.  Wystawa towarzyszy 41 Przeglądowi Zespołów kolędniczych i obrzędowych Żywieckie Gody 2010